Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Doplnkovou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie servisných opráv vrátane revízií a dodávok nových zdvíhacích zariadení od firmy BRANO SLOVAKIA, a.s..

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s.r.o. zriadila v spolupráci s BRANO SLOVAKIA, s.r.o. servisné pracovisko pre opravy a servis všetkých typov a nosnosti zdvihákov, ktorých výrobcom je BRANO SLOVAKIA, a.s. Pracovisko je situované v prevádzke výrobnej hale v Novej Dedine pri Leviciach.

Uvedené činnosti realizujeme certifikovaným revíznym technikom vyhradených technických zdvíhacích zariadení podľa § 16 vyhlášky č.508/2009 Z.z., ktorý je držiteľom Osvedčenia ev.č.172/4/2011-ZZ-A-Ba,c2 vydaného TI SR, a.s. podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.