Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií  • Výroba a montáž tlakových zariadení podľa smernice 214/68/EU - TÜV Thüringen e.V. Industrie Service
  • Systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015
  • Systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 45001:2018
  • Systém manažérstva kvality vo zváraní podľa DIN EN ISO 3834_2
  • Systém manažérstva kvality vo výrobe oceľových konštrukcií EN 1090-1,2
  • Oprávnenie č. 301/4/2010 PZ
  • Oprávnenie č. 341/4/2010 TZ
  • Oprávnenie č. 284/4/2010 EZ