Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Výrobné priestory - divízia KOVEL

Spoločnosť  KOVEL bola založená v  roku 1990 zo zameraním na výrobu, montáže, údržbu vyhradených el. zariadení výrobu rozvádzačov nízkeho napätia, oceľových konštrukcií vedenia za NN, OSN oceľové mrežové stožiare vysokého napätia do 35 kV, oceľové osvetľovacie stožiare a ďalšie produkty.

Našim cieľom je obnovenie pôvodnej výroby produktov v najvyššej kvalite pod odborným dozorom kvalifikovaných pracovníkov nášho tímu. Výrobné priestory v obci Závode zaraďujeme vo svojom portfóliu ako novú organizačnú zložkou pod názvom:


TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r. o. - divízia KOVEL.

 

 

 

 


Hlavné výrobné priestory a technické vybavenie

Ohraňovací lis ERMAKSAN

Dierovací lis EUROMAC

Zakružovačka plechov štvorvalcová

Laserové rezanie PLATINO s automatickým podávaním plechov

Plazmové rezanie MICROSTEP

Ostatné špeciálne technické vybavenie

  • Ohraňovací lis 6m (120 t/cm2)
  • Hydraulické tabuľové nožnice 3m a 2m (hrúbka strihania 3 – 10 mm)
  • Portálové žeriavy 5,0 a 6,3 t + 5t v druhej hale
  • CNC zvárací automat ESAB 15m (1000A) a 5m (800A)
  • Striekacia kabína a vypaľovacia pec 2,5 x 3 x 2m
  • Valcovačka závitov 6 – 35mm, 10 – 72mm
  • Zváracie zariadenia MIG/MAG, TIG
  • Rôzne iné špecifické a ručné náradie na strojárenské práce