Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

01.marec 2018

JE Mochovce

Pokračujú  práce našej firmy na dostavbe Mochoviec 3,4 bloku pre  ŠKODA JS, a.s., ENSECO a.s., VZT-Systémy s.r.o.viac >>


19.február 2018

Akvizícia firmy KOVEL

Akvizíciou firmy KOVEL sme rozšírili naše výrobné kapacity a strojné zariadenia. Nová prevádzka v našom portfóliu je plne vybavená strojmi, zariadeniami a technológiami umožňujúcimi komplexnú strojárenskú výrobu.viac >>


19.február 2018

Špeciálne činnosti

ŠPECIÁLNE ČINNOSTI

Prostredníctvom našej spoločnosti REAKTOR-SERVIS s.r.o. sa podieľame na kontrolnej montáži reaktora 3 a 4 bloku JE Mochovce, príprave reaktora k Cold Hydro a príprave vnútroreaktorových častí k predprevádzkovým kontrolám pre ŠKODU SLOVAKIA a.s. a ŠKODU JS a.s. viac >>