Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Výroba a inštalácia tlakových staníc a potrubných rozvodov pre Technické plyny