Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Sídlo spoločnosti

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 67, 934 01 LEVICE
Slovenská republika
Web: www.techmontmochovce.sk
Tel.: +421 36 6333 100, +421 36 6310 637
Email: info@techmontmochovce.sk

Prevádzka 1

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.                    
Divízia KOVEL,
Mierová 911, 908 72 ZÁVOD
Slovenská republika
Email: kovel@techmontmochovce.sk

Prevádzka 2

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.                    
VMH Nová Dedina 467,
935 25 Nová Dedina
Slovenská republika
Tel.: +421 911 986 405

Personálne obsadenie

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu, konktatného formulára, alebo na tel. čísle 
Tel.: +421 36 6333 100   Tel.: +421 36 6310 637

V kancelárii nás nájdete  Pondelok - piatok: 7.30 - 15.30

Kontaktujte nas

Page 1