Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. bola založená v roku 1998. Sme tradičná, a dynamicky sa  rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca v energetickom, petrochemickom, potravinárskom a chemickom priemysle. Spoločnosť je zameraná na montážnu a výrobnú činnosť. Pri jej vykonávaní kladieme mimoriadny dôraz na vysokú profesionálnu kvalitu odvedenej práce s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníka. Podieľame sa na realizácii stavieb v rámci celej Slovenskej republiky. Medzi našich najvýznamnejších odberateľov patria spoločnosti: Slovnaft, a.s. Bratislava, DUSLO, a.s. Šaľa, ŠKODA SLOVAKIA, a.s., ŠKODA JS a.s., ENSECO, a.s., Cloetta Slovakia, s.r.o., ENERGOINVEST, a.s., EXMONT Invest, s.r.o., SES Tlmače, a.s., AIR Liquide Slovakia s.r.o. a mnoho iných. Sídlo a administratívne zázemie spoločnosti  sa nachádza v Leviciach.

Naša spoločnosť disponuje vlastnou výrobno-montážnou halou veľkosti cca 300m2,  situovanou v Novej Dedine pri Leviciach, ktorá slúži predovšetkým ako zázemie pre dopravu a logistiku. V areáli sa nachádza sklad náhradných dielov, montážneho materiálu, náradia a nástrojov. Vo výrobných priestoroch sa taktiež realizujú prípravné a pred-montážne práce k menším zákazkám, opravy zariadení ako aj iné doplnkové zváračské a zámočnícke práce.

Hlavnými výrobnými priestormi spoločnosti TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. - „Divízia KOVEL“, sú nové výrobné haly a dielne o rozlohe cca 4 000 m² v obci Závod 12 km od Malaciek.    Súčasťou areálu sú aj vonkajšie montážne a skladové plochy s výmerou cca 10 000 m2, vrátane kompletných administratívnych a sociálnych priestorov. Nová prevádzka v našom portfóliu je plne vybavená strojmi, zariadeniami a technológiami umožňujúcimi komplexnú strojárenskú výrobu. 

Okrem bežného strojného opracovania a kovovýroby pre strojárenstvo, sa zameriavame najmä na výrobu  oceľových konštrukcií a širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu od petrochemického až po elektrotechnický. Dôležitou súčasťou je výroba potrubných dielov a zostáv pre rozvody pary, vody, technických plynov, spalín a vzduchu. Samostatnou sekciou je výroba oceľových a montovaných sendvičových hál, výroba oceľových stožiarov, osvetľovacích stožiarov a skriňových rozvádzačov, ako aj iných konštrukcií pre elektrotechnický priemysel. 

Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.  je charakterizovaná rodinným tímovým duchom a priateľskou atmosférou.  Tvorivou prácou všetkých pracovníkov a plnením stanovených cieľov zaručujeme stály ekonomický rast , úspech a životaschopnosť spoločnosti do budúcnosti.

Vysoká odbornosť, profesionalita, zodpovednosť, kreativita a lojalita sa odrážajú na každodennej činnosti zamestnancov a sú základnými hodnotami našej spoločnosti. Neustále dbáme o osobný rozvoj našich pracovníkov na všetkých úrovniach. Vytvárame podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, s cieľom zvýšiť našu konkurencie schopnosť na trhu.

Kombináciou odbornosti a hodnôt spoločnosti sme vytvorili základ nášho úspechu. Svojím klientom ponúkame komplexné technické riešenia, od vypracovania projektovej dokumentácie cez dodávky materiálu a výrobných komponentov až po finálnu realizáciu zákazky. Naše služby neustále zdokonaľujeme a zlepšujeme, o čom svedčí aj zavedenie a aplikovanie integrovaného manažérskeho systému (IMS) v zmysle požiadaviek noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007, ISO zvárania 3834_2, ISO Oceľové konštrukcie 1090_1,2, Certifikáty bezpečnosti VCA- SCC.