Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Výroba 3 plášťovej nádrže s ohrevom na cukrový roztok

Vyhrievaný dvojplášťový násypník pre tekutú masu

Výroba špeciálneho rúrkového ohrievača DN 50 pre ohrev potravinárskej masy