Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

V mesiaci júl 2018 spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. v spolupráci s TUV Rheinland  otvorila novú Zváračskú školu, ktorá je situovaná na ulici Mierová 911, Závod  (Výrobný areál Divízia KOVEL).

 

Zváračská škola je vybavená deviatimi samostatnými zváracími boxami s odsávaním, vhodných pre vykonávanie základných kurzov, štátnych a periodických skúšok pod vedením skúseného technológa a zváračského inšpektora Stanislava Wolfa.

V priestoroch zváračskej školy sa nachádza učebňa určená pre teoretickú prípravu, šatne, sociálne zariadenia so sprchami a administratívne priestory. Všetky potrebné informácie sú dostupné na telefónnom čísle 0910564184 resp. priamo v sídle zváračskej školy.

Pre firmy a jednotlivcov zabezpečujeme odborné kurzy

  1. Základné kurzy zvárania
  2. Prípravne kurzy na skúšky zváračov podľa ISO noriem
  3. Úradné skúšky a periodické preskúšania zváračov na metódy 111, 135, 141 a 311
  4. Zaškolenia zváračov
  5. Periodické preskúšania z bezpečnostných ustanovení

Podmienky prijatia do kurzu:

 - záväzná vyplnená prihláška
 - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo platný zváračský preukaz s LP
 - certifikát (scan/foto) – pri periodických skúškach
 - OOPP – podľa metódy zvárania, podľa STN 05 0601 (kožené rukavice s dlhou manžetou, zváračský odev, pevná obuv, zváračská kukla – oblúk, alebo zváračské okuliare – plameň a spájkovanie)

Sídlo Zváračskej školy č.1802:

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.
Prevádzka Divízia KOVEL
Mierová 911,  908 72 Závod (okr. Malacky)

Vedúci Zváračskej školy:

Stanislav WOLF
IWI-C- inspector zvárania, IWT-technológ zvárania , PWT -technológ zvárania plastov, NDT-VT,PT,MT,UT,UTT,RT,LT, ABT, TPO, HSE-VCA-SCC***.

Kontakt:  0910 564 184     

E-mail: wolf@techmontmochovce.sk 

Nezáväzná prihláška do zváračského kurzu

Polia v prihláške:  Firma / živnostník, IČO, DIČ, IČ DPH sú povinné len ak ste firma, alebo živnostník.

Prihláška

Prihláška
 

Súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosťou TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. za účelom evidencie účastníkov kurzu, vystavenia certifikátov odo dňa doručenia prihlášky do doby platnosti certifikátu.