Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

01.03.2018

Pokračujú  práce našej firmy na dostavbe Mochoviec 3,4 bloku pre  ŠKODA JS, a.s., ENSECO a.s., VZT-Systémy s.r.o.