Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Vybrané referencie spoločnosti

 • Dostavba Mochovce 3,4 blok – od roku 2008, ZoD ŠKODA SLOVAKIA a.s., ENSECO a.s., VZT-Systémy s.r.o., ENERGOINVEST a.s.
 • Servisné práce v AE Mochovce - v rokoch 1999 – 2006, práce na odstávkach I. a II. Bloku
 • TATRA TIMBER Liptovský Hrádok - montáž potrubia pre rozvod horúcej vody, montáž linky na sušenie dreva
 • ELEKTROSVIT Nové Zámky - výmena ohrievača vody na parnom kotle o výkone 25t/h
 • SLOVNAFT,a.s. Bratislava - montáž technologických potrubných rozvodov a repasie armatúr
 • KUHNE Baugeräte GmbH Rammingen Nemecko – dodávka zariadení pre stavebníctvo
 • VOLKSWAGEN Bratislava – montáž potrubných rozvodov vo výrobných halách
 • U.S. STEEL Košice – montáž technologických potrubných rozvodov, oprava kotla K5, montáž tlak. potrubí
 • WILBURG Steten – Nemecko–GO kotla 24t/hod – výmena EKA a prehrievača I a I
 • PSA Trnava – montáž potrubia a čerpadiel
 • KIA Slovakia Žilina – montáž potrubných rozvodov, kompresorov, čerpadiel, chladiacich veží
 • POSAD Valašské Meziříčí – výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Niersberger Slovakia spol. s r.o. – montáž rozvodov v Hyundai Nošovice, Česká republika
 • Duslo, a.s. Šaľa – Rekonštrukcia močoviny 3 – výmena vysokotlakého kondenzátora
 • Duslo, a.s. Šaľa – Výroba DASAMAG – zásobník mletého magnezitu
 • SSM Strážske - PS 03.04 Technické plyny (kyslík, dusík) – rozvody potrubí s armatúrami
 • Air Consulting, s.r.o. – Investičná akcia 2183/R:Zmena využívania objektov výrobne čpavku 2: kompresor dusíka pre výrobu čpavku 3 pre Duslo, a.s. Šaľa
 • Duslo, a.s. Šaľa – Investičná akcia 6079/R:Výroba pary P4 termokompresiou pary P3-II.etapa
 • ISENG-MONT, s.r.o. – Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY" - Montáž spalinovodu a OK
 • AIR LIQUIDE, s.r.o. – Demontáž a doprava zariadení pre výrobu dusíka Chemes a.s. Humenné
 • AIR LIQUIDE, s.r.o. – PS 01 Výroba dusíka Chemes a.s. Humenné – Priemyselný park
 • ISENG-MONT, s.r.o. - Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom a.s. PS 08 Spalinový výmenník
 • Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba a dodávka zariadení a potrubných rozvodov produktovodov, pary a kondenzu, duplexných potrubí, výroba a dodávka oceľových konštrukcií
 • Exmont Invest, s.r.o. – Montáž potrubia pre Duslo, a.s. Šaľa
 • MESSER Tatragas, spol. s r.o – Montáž tlakových staníc a potrubných rozvodov technických plynov pre zváracie pracoviská a laserové stroje (lokalita západné Slovensko 46 inštalácií)
 • Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď – Montáž zariadení pre intenzifikáciu ČOV
 • Martinská teplárenská, a.s. – Vákuové odplynenie – montáž potrubných rozvodov
 • Zvolenská teplárenská, a.s. - Inštalácia horúcovodného kotla 13,5MWh a kompletných potrubí, montáž spalinovodu a oceľovej konštrukcie k oplášteniu kotla.
 • MONDI SCP, a.s. Ružomberok – Dodávka a montáž potrubia vratného kalu vrátane dodávky a montáže podporných oceľových konštrukcií pre ČOV Hrboltová
 • MONDI SCP, a.s. Ružomberok  - Zväčšenie kapacity 4 ks Aktivačných nádrží, montáž prepadových nerezových hrán 0,8 m x 15,5 m na ČOV Hrboltová
 • MONDI SCP, a.s. Ružomberok – Inštalácia a napojenie turbodúchadla pre Aktivačné nádrže na ČOV Hrboltová
 • Cloeta Slovakia, s.r.o.  - Montáž zdroja, dodávka a inštalácia rozvodov chladu (DN200) k sušiacim komorám.
 • IN VEST s.r.o. – Výroba, dodávka a montáž hydraulických výklopných stolov rozmerov 4m x 13 m  pre betonáž panelov
 • IN VEST s.r.o. - Výroba a dodávka špeciálnych kovaní a výstuh pre betonáž nosných stĺpov hál pre výrobný závod SAMSUNG Göd, Maďarsko. Výroba a dodávka zváraných výstuh pre stavby na tuzemský trh SR.
 • Mondeléz Slovakia, a.s. – Výmena a montáž poškodeného kúrenia pre VZ Bratislava.
 • Mondeléz Slovakia, a.s. - Rozvod chladiacej vody pre guličkový mlyn - dodávka a montáž duplikátorového potrubia.
 • Cloeta Slovakia, s.r.o. – Výroba a montáž trojplášťovej nerezovej tlakovej nádrže s ohrevom na cukrový roztok, vrátane inštalácie prívodných potrubných rozvodov a napojenia do stávajúcej technológie.
 • Hitachi Zosen Inova Slovakai, s.r.o. - Servisné, skladové, logistické a manipulačné služby, zákazková výroba špeciálnych uložení a prípravkov pre práce.