Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

  • Pokračovať v dlhodobej tradícii, byť kontinuálne stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb v oblasti strojárenstva, energetiky a priemyslu
  • Poskytovať komplexné služby a realizácie projektov na kľúč na tuzemskom trhu aj v zahraničí
  • Zabezpečovať dlhodobý a neustály hospodársky rast spoločnosti
  • Neustále zvyšovanie úrovne osobného rozvoja, odborného rastu a kvalifikácie zamestnancov
  • Prostredníctvom nového investičného projektu - Divízie KOVEL, obnoviť dodávateľsko-odberateľské vzťahy v elektrotechnickej výrobe a získať pôvodné dominantné postavenie na trhu
  • Využiť aktuálne výrobné technológie divízie KOVEL pre energetiku, automobilový priemysel, v kovovýrobe, vo výrobe rôznych typov oceľových hál a oceľových konštrukcií.