Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. bola založená v roku 1998. Sme tradičná, a dynamicky sa  rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca v energetickom, petrochemickom, potravinárskom a chemickom priemysle. Spoločnosť je zameraná na montážnu a výrobnú činnosť. Pri jej vykonávaní kladieme mimoriadny dôraz na vysokú profesionálnu kvalitu odvedenej práce s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníka. Podieľame sa na realizácii stavieb v rámci celej Slovenskej republiky. Medzi našich najvýznamnejších odberateľov patria spoločnosti: Slovnaft, a.s. Bratislava, DUSLO, a.s. Šaľa, ŠKODA JS a.s., ENSECO, a.s., Cloetta Slovakia, s.r.o., ENERGOINVEST, a.s., EXMONT Invest, s.r.o., SES Tlmače, a.s., AIR Liquide Slovakia s.r.o., MONDI SCP, a.s. Ružomberok, MESSER Tatragas, spol. s.r.o., IN VEST, s.r.o. Šaľa a mnoho iných. Sídlo a administratívne zázemie spoločnosti  sa nachádza v Leviciach.

Naša spoločnosť disponuje vlastnou výrobno-montážnou halou veľkosti cca 300m2,  situovanou v Novej Dedine pri Leviciach, ktorá slúži predovšetkým ako zázemie pre dopravu a logistiku. V areáli sa nachádza sklad náhradných dielov, montážneho materiálu, náradia a nástrojov. Vo výrobných priestoroch sa taktiež realizujú prípravné a pred-montážne práce k menším zákazkám, opravy zariadení ako aj iné doplnkové zváračské a zámočnícke práce.

Hlavnými výrobnými priestormi spoločnosti TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. - „Divízia KOVEL“, sú nové výrobné haly a dielne o rozlohe cca 4 000 m² v obci Závod 12 km od Malaciek.    Súčasťou areálu sú aj vonkajšie montážne a skladové plochy s výmerou cca 10 000 m2, vrátane kompletných administratívnych a sociálnych priestorov. Nová prevádzka v našom portfóliu je plne vybavená strojmi, zariadeniami a technológiami umožňujúcimi komplexnú strojárenskú výrobu. 

Okrem bežného strojného opracovania a kovovýroby pre strojárenstvo, sa zameriavame najmä na výrobu  oceľových konštrukcií a širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu od petrochemického až po elektrotechnický. Dôležitou súčasťou je výroba potrubných dielov a zostáv pre rozvody pary, vody, technických plynov, spalín a vzduchu. Samostatnou sekciou je výroba oceľových a montovaných sendvičových hál, výroba oceľových stožiarov, osvetľovacích stožiarov a skriňových rozvádzačov, ako aj iných konštrukcií pre elektrotechnický priemysel. 

Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.  je charakterizovaná rodinným tímovým duchom a priateľskou atmosférou.  Tvorivou prácou všetkých pracovníkov a plnením stanovených cieľov zaručujeme stály ekonomický rast , úspech a životaschopnosť spoločnosti do budúcnosti.

Vysoká odbornosť, profesionalita, zodpovednosť, kreativita a lojalita sa odrážajú na každodennej činnosti zamestnancov a sú základnými hodnotami našej spoločnosti. Neustále dbáme o osobný rozvoj našich pracovníkov na všetkých úrovniach. Vytvárame podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, s cieľom zvýšiť našu konkurencie schopnosť na trhu.

Kombináciou odbornosti a hodnôt spoločnosti sme vytvorili základ nášho úspechu. Svojím klientom ponúkame komplexné technické riešenia, od vypracovania projektovej dokumentácie cez dodávky materiálu a výrobných komponentov až po finálnu realizáciu zákazky. Naše služby neustále zdokonaľujeme a zlepšujeme, o čom svedčí aj zavedenie a aplikovanie integrovaného manažérskeho systému (IMS) v zmysle požiadaviek noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007, ISO zvárania 3834_2, ISO Oceľové konštrukcie 1090_1,2, Certifikáty bezpečnosti VCA- SCC.