Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

19.02.2018

ŠPECIÁLNE ČINNOSTI

Prostredníctvom našej spoločnosti REAKTOR-SERVIS s.r.o. sa podieľame na kontrolnej montáži reaktora 3 a 4 bloku JE Mochovce, príprave reaktora k Cold Hydro a príprave vnútroreaktorových častí k predprevádzkovým kontrolám pre ŠKODU SLOVAKIA a.s. a ŠKODU JS a.s.