Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

19.02.2018

Akvizíciou firmy KOVEL sme rozšírili naše výrobné kapacity a strojné zariadenia. Nová prevádzka v našom portfóliu je plne vybavená strojmi, zariadeniami a technológiami umožňujúcimi komplexnú strojárenskú výrobu.