Dodávka, montáž, servis, opravy
energetických a technologických zariadení,
výroba a montáž oceľových konštrukcií

Tento dokument popisuje politiku TECHMONT MOCHOVCE, spol s r.o. týkajúcu sa získaných informácií o Vás, pri návšteve našich webových stránok. TECHMONT MOCHOVCE, spol s r.o. uznáva dôležitosť ochrany súkromia informácií, ktoré môžeme zbierať od našich on-line návštevníkov. Množstvo a typ informácií získaných závisí na tom, ako používate naše webové stránky.Používame všeobecné, nie osobne identifikovateľné informácie zhromaždené na generovanie štatistík a meraní aktivity pre zvyšovanie užitočnosti zákazníckych návštev.

Počas normálneho používania webu nezhromažďujeme ani neukladáme osobné údaje ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Existujú prípady, kedy TECHMONT MOCHOVCE, spol s r.o. žiada osobne identifikovateľné informácie, na poskytnutie služieb návštevníkom alebo zabezpečenie korešpondencie (napr. zasielané brožúry). Tieto informácie, ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa, typ požiadavky a prípadne ďalšie informácie sa zhromažďujú na splnenie Vašej požiadavky. Informácie TECHMONT MOCHOVCE, spol s r.o. používa na zlepšenie služieb pre návštevníkov. Nikdy nie sú poskytnuté inej spoločnosti.Užívatelia internetu môžu rozhodnúť o zaslaní identifikačných osobných údajov spoločnosti BIBUS SK, s.r.o.. TECHMONT MOCHOVCE, spol s r.o. bude tieto informácie používať iba na reakciu cez elektronickú poštu.

Nebudeme používať inak informácie, než aby sme vyriešili záležitosti zistené v e-maile.Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Revidované zásady Ochrana osobných údajov sa vzťahujú iba na údaje zozbierané až po začatí ich účinnosti. Akékoľvek revízie budú zverejnené najmenej 10 dní pred dátumom ich účinnosti.